Nasze credo

Od wielu lat wspieramy firmy w realizacji ich celów biznesowych. Wierzymy, że ambitnie postawione cele potrzebują wybitnych ludzi. Doświadczenie pokazuje, że najlepsze rezultaty odnoszą te przedsięwzięcia, w których zachowana jest równowaga pomiędzy nastawieniem na wyniki a rozwojem ludzi.
Wierzymy, że firmy są inteligentne i pomagamy im uczyć się. Wyzwalamy i wspieramy zmiany w jednostkach, zespołach i organizacjach

Jak działamy

Do analizy sytuacji w firmach używamy m.in. Advisio Delight Index™, kwestionariusza badania kultury organizacyjnej K.S. Camerona i R.E. Quinna oraz Badania Zaangażowania Pracowników opracowanego przez Instytut Gallupa. „Wkraczamy do akcji” w sytuacji, gdy firma napotyka problemy i bariery w rozwoju. Pracujemy także dla tych firm, które chcą być dobre i doskonałe.
Na podstawie diagnozy ustalamy cel do realizacji i projektujemy etapy dojścia do tego celu. Następnie dobieramy metody doradcze, coachingowe i szkoleniowe.

Strategie

Warsztaty strategiczne prowadzimy w oparciu o metodę Balance Scorecard (BSC), która obejmuje planowanie w obszarze finansowym, marketingowym, organizacyjnym i kapitału ludzkiego. Precyzyjnie dobrane wskaźniki pomiaru realizacji strategii (KPI – Key Performance Indicated) oraz przypisanie osób odpowiedzialnych za ich realizację sprawiają, że ta strategia ma sens.

Przy uruchamianiu nowych przedsięwzięć biznesowych proponuejemy takie metody jak Blue Ocean lub Business Model Generation.

Ludzie

Do wdrożenia celów długoterminowych niezbędne jest zaangażowanie liderów i ich zespołów. Akademia Umiejętności Managerskich i Coaching Managerski, to usługi, które rozwijają talenty liderów i ich zespołów. Jedną z dróg osiągania celów i lepszych wyników w firmie jest facylitacja zespołów z zastosowaniem metod coachingowych. Stosujemy sprawdzone metody światowe opracowane przez Team Coaching International (TSI) oraz pracujemy w oparciu o standardy International Coach Federation (ICF).